działalnosc proekologiczna alius-med-ratuj wilki ,wykupiono ceryfikat ochrony wilka

Jarosława Owidzki

Historia akupunktury/akupresury
uzupełnienie Dobrej Rehabilitacji Alius-med Łódź-Wola Rakowa

Kolebką akupresury są Chiny. Jej początyki są datowane na 5000 lat przed naszą erą. 3000 lat p.n.e Żółty Cesarz nakazał stosować akupunkturę jako jedyną i wyłaczną metodę leczenia. Nakłuwania cienkimi igłami mają za zadanie naprawę przepływu energii życia Qi(czytaj czi), która to krąży w całym organiźmie. Najstarszym dziełem poświęconym akupunkturze jest dzieło "Przyroda i życie". Dzieło to powstało prawdopodobnie 450 lat p.n.e. i składa się z 18 tomów.W dziele tym zamieszczono mapę z topografią 295 punktów akupunkturowych. Znajdziemy tam omówienie teorii 5 elementów (drzewo-ogień-ziemia-metal-woda) oraz poglądy na energię Qi i jej formy yang  i yin. Żyjący w latach 141-208 n.e. lekarz - uważany za pioniera chirurgii chińskiej zastosował akupunkturę do znieczulania pacjenta podczas  zabiegu. W 285 roku n.e. chiński lekarz opublikował dzieło, w którym opisano już 649 punktów.W latach 581-682 inny wybitny lekarz opublikował dzieło składajace się z 30 tomów, które służyło nie tylko lekarzom chińskim ale też wietnamskim i koreańskim. W latach 618 - 907 powstawały szkoły akupunktury jako wydziały szkół medycznych. W 1027 roku cesarz zlecił wykonanie pustych w środku modeli człowieka z brązu na których naniesiono przebieg 12 meridianów i 649 punktów. W XIV wieku mamy już 14 meridianów i 693 punkty. Rok 1600 to okres rozkwitu akupunktury. Odlano nowe modele z brązu  tym razem kobiety, mężczyzny i dziecka. W wiaku XVIII nastąpił pewien regres akupunktury. W Chinach zaczęły powstawać szkoły medyczny na wzór europejski. Wielu lekarzy wracało ze studiów w Europie i zaczęto uznawać akupunkturę jako metodę nienaukową. Od lat 1920 do końca II wojny światowej leczono żołnierzy akupunktórą więc nastąpił renesans tej metody.

Energia Qi i jej formy Yang i Yin.

W ciele człowieka istnieje i ustawicznie krąży siła życiowa Qi. Energia ta jest istniejącą we wszystkich istotach żywych a nawet wszelkich substancjach posiadających strukturę chemiczną. Każda komórka i narząd posiada większą lub mniejszą ilość tej energii. Suma wszystkich Qi stanowi o sile życiowej całego organizmu. Krążenie tej energii odbywa się w sposób ciągły i krąży ustalonymi kanałami zwanymi meridianami. Jeden cykl krążenia energi Qi trwa 24 h i zaczyna i kończy się w sercu. Ilość energi wpływającej do narządu zależy od ilości Qi w narządzie poprzedzającym. Dlatego w przypadku narządu chorego upośledzony w przepływie Qi jest także narząd następny. Więc ucisk (akupresura) lub nakłucie (akupunktura) punktu meridianu chorego narządu powoduje odblokowanie energii w narządzie chorym a także następnym.
 

Płuca - od 3:00 do 5:00
Jelito Grube - od 5:00 do 7:00 
Żołądek - od 7:00 do 9:00
Śledziona - od 9:00 do 11:00
Serce - od 11:00 do 13:00
Jelito Cienkie - od 13:00 do 15:00
Pęcherz Moczowy - od 15:00 do 17:00
Nerki - od 17:00 do 19:00
Mistrz Serca/ Osierdzie / Krażenie-Seks - od 19:00 do 21:00
Potrójny Ogrzewacz - od 21:00 do 23:00
Pęcherzyk Żółciowy - od 23:00 do 01:00
Wątroba - od 01:00 do 03:00

 

dobowy cykl krążenia energii Qi  

 

Narządy wykazują różną aktywność w ciągo dnia dlatego dzielimy je na:
dzienne
dzienno-nocne
nocne


Energia Qi dzieli się na 2 przeciwstawne energie  Yang i Yin , które jednak nie mogą egzystować samodzielnie. Energie te muszą pozostawać w harmonii. Zachwianie harmonii tych sił powoduje rozchwianie właściwości samoregulacyjnych organizmu. Siły te przenikają się i wiecznie zmagają. Charakter tych sił pokazuje poniższa monada.

energia  Yang i Yin - monada

Te siły wypełniają cały wszechświat i do Yang zaliczamy :światło, słońce, dzień, niebo, ogiń, ciepło, lato, rodzaj męski, siła, podniecenie, ruch, szybkość, radość. Yin to : ciemność, księżyc, noc, zimno, woda, rodzaj żeński, słabość, smutek, bezruch.  Narządy także należą do tych energii: Yang to narządy puste - żołądek, jelito cienkie, jelito grube, pęcherz moczowy i potrójny ogrzewacz. Yin to serce, osierdzie, płuca, śledzona -trzustka, wątroba , nerki.

 

Każdy człowiek ma wrodzony zasób obu energii Qi. Kto ma jej wiecej odznacza się lepszym zdrowiem, aktywnością zaś, ten który ma jej mnie jest szybciej się męczy i wolniej regeneruje siły.
Akupresura i akupunktura polega na udrożnieniu przepływu energii Qi. Czyni się to poprzez uciskanie punktów meridianów.

 

plastry naklejone na plecy i szyje

 
 

punkty akupresurowe na stopach

 
 
 

kinesiotaping dla kobiet w ciazy

 
 
 
 
 
 

pokaz operacji ortopedycznych

 
 
 
 
 
 
 

pokaz operacji ortopedycznych

 
 
 
 
 
 
 

homeopatia pomaga rehabilitacji medycznej